تب اصلي صفحه اول

فلسفه بودا (تعداد بازديد: 1,174)
دین مصر باستان (تعداد بازديد: 891)
دین بابل باستان (تعداد بازديد: 680)
دین يونان باستان (تعداد بازديد: 1,099)
دین روم باستان (تعداد بازديد: 957)
تاریخ هندوستان (تعداد بازديد: 790)
هندوئيسم (تعداد بازديد: 660)
فلسفه اوپانيشادها (تعداد بازديد: 657)

توبه در دين مسحيت

يكي از تعاليم اساسي حضرت عيسي (ع)، توبه (از گناه دست برداريد و به سوي خدا برگرديد) است. بر اين اساس در مسيحيت، آيين اعتراف (توبه) يكي از آيين هاي مقدس است كه يك فرد مسيحي بايد به آن پايبند باشد. مسيحيان در آيين اعتراف از طريق توبه يا آشتي بخشايش الهي را دريافت مي كنند؛ زيرا ايشان نيز، مانند يهوديان و مسلمانان معتقدند كه توبه موجب بخشايش الهي مي شود.

تساهل و تسامح در بها‍‍‍ييت

بهائيت در واقع انشعابى از بابيت است و بابيت انشعابى از شيخيگرى است. در اوائل قرن نوزدهم شيخ احمد احسائى و سيد كاظم رشتى، مدعى رابطه مستقيم با امام زمان(عج) شدند و خود را واسطه ميان مردم مسلمان و آن حضرت معرفى كردند» از همين‏ جا راه و رسم شيخى پديد آمد و جمعى از افراد ساده ‏لوح و گروهى از فرصت‏ طلب‏ها به آن گرايش پيدا كردند.

مقايسه احكام در اسلام و مسيحيت و يهود

در آيين مسيحيت احكام و شريعت وجود ندارد، اگرچه آنها نيز از قوانين موجود در كليسا ها اطاعت مي كنند ولي احكامي با عنوان شريعت ندارند. بر اين اساس فقط يهوديت و اسلام پايبند شريعت مي باشند. كتابي با عنوان فقه تطبيقي اسلام و يهوديت وجود ندارد، لذا شما با مطالعه ي احكام يهودي و اسلام مي توانيد آنها را با هم مقايسه نماييد.

تضادهای اناجیل مسیحیان

اناجيل كنونى زندگينامه و سخنان حضرت عيسى(ع) است كه متى و مرقس، لوقا و يوحنا آنها را نوشته ‏اند.

موسیقی در ادیان

در مراسم عبادي و نيايش هاي اديان گذشته ابزارآلات موسيقي به كار برده نمي شده است و در اين رابطه نيز حديثي وجود ندارد. روايت هايي وجود دارد كه اشاره به مزامير حضرت داوود (ع) دارند. حضرت داوود(ع) يكي از پيامبران الهي است كه صوت خوش او و مزاميري كه از آن حضرت باقي مانده است، بسيار مشهور است.

نام و مکان تبلیغ پیامبران

به حكم عقل بر خداي حكيم ضروري است كه هدايت را در اختيار همگان قرار دهد ؛ لذا عقل مي گويد: يقيناً خدا براي همه ي اقوام هدايت كننده اي فرستاده است ؛ اگر چه ما امروز از نام و نشان آن هدايت كنندگان اطّلاع نداشته باشيم .

تورات تحریف یا جعل

اينكه ادّعا مي شود تورات و انجيل تحريف شده اند، درست نيست. تورات و انجيل عيناً موجودند و در دست اهل كتاب هستند. همواره تورات و انجيل حقيقي در دست اهل كتاب بوده است. چهار انجيل فعلي نيز، تحريف شده ي انجيل حقيقي نيستند بلكه چهار كتاب هستند كه توسّط چهار نفر به نامهاي متّي و مرقس و يوحنّا و لوقا نوشته شده اند. خود مسيحيان به صراحت مي گويند كه اين چهار انجيل را همين چهار نفرنوشته اند.

كتابهاي مهم شيعه و نويسندهای آن

در زمينه اسلام كتابهاي شهيد مطهري و علامه طباطبايي و همچنين كتابهاي اساتيدي همچون آيت الله جوادي آملي، مصباح يزدي، جعفر سبحاني مي تواند دايره اطلاعات شما را گسترده همراه با اطمينان به مطالب به ارمفان داشته باشد.

دیدگاه عصمت در اسماعيليه آقاخانيه

فرقة اسماعيليه، دومين فرقه پرجمعيت شيعه، بعد از اثني عشري است. تشكيل اين فرقه به خاطر اختلاف برسر جانشيني امام جعفر صادق سلام الله عليه بود، كه آن ها در سال 148ق. (765م.) در كوفه از شيعيان جدا شدند و دست به نهضتي سياسي مذهبي براي براندازي عباسيان زدند. آنها قايل بودند كه حكومت عدل توسط امامي از فرزندان اسماعيل بن جعفر(پسر بزرگ امام صادق سلام الله عليه) به وجود مي آيد.

تأثيرات كلام زيديه بر كلام شيعه

شما مي توانيد كتاب تاريخ و عقايد زيديه تألیف مصطفي سلطاني را مطالعه كنيد و به پاسخ خود برسيد. اين كتاب در چاپ اول تابستان 1390 توسط نشر اديان منتشر شده است.

اسلام بهتر است يا مسيحيت

در پاسخ بايد به چند نكته توجه داشته باشيد: 1- اصل پذيرش دين , قابل اكراه و اجبار نيست ; يعني , نمي توان كسي را به زور به پذيرش آييني وادار نمود و يا عقيده اي را از او سلب كرد. بنابراين (عقيده ) قابل تحميل نيست ; ولي اين محدوده غير از محدوده احكام است . توضيح اين كه : كليه نظام هاي فكري , براي خود نظامي اجتماعي را نيز طراحي مي كنند.

مذمت دراويش و تصوف

ابتدا لازم است در خصوص عقايد اين فرقه يا فرقه اهل حق توضيحاتي را ارائه دهم:در بين فرقه هاي اهل حق كساني هستند كه به الوهيت برخي مخلوقات مثل حضرت علي (ع) عقيده دارند، اينها قطعاً كافرند، در بين آنها گويا كساني هم هستند كه به الوهيت مخلوقات قائل نيستند، اگر اينها منكر ديگر ضروريات دين اسلام هم نباشند مسلمان خواهند بود؛ لكن به نظر مي رسد كه بسياري از اينها منكر ضروريات دين هستند مثلا برخي از آنها شرب

اعتقادات فرقه ذهبيه احمديه

فرقه ذهبيه احمديه خود را شيعه مي دانند، لكن در برخي عقايد و مناسك با قاطبه شيعه اختلاف دارند و به همين دليل از نظر علما و فقهاي شيعه از فرق ضاله محسوب مي شوند؛ لكن تكفير آنها بدون دليل قطعي جايز نخواهد بود همچنين ناگفته نماند كه برخي از فرقه هاي صوفيه تا حد زندقه و كفر نيز پيش رفته اند اگر چه برخي از اين فرقه ها عقايد ضد اسلامي خود را مخفي مي كنند.

منابع مطالعاتی ادیان و مذاهب

كتاب آشنايي با اديان، توفيقي؛ كتاب فرق و مذاهب، برنجكار؛ تارخ اديان، جان ناس؛ سايت اديان و مذاهب به آدرس: http://adyan.porsemani.ir/؛ و در زمینه اسلام كتابهاي شهيد مطهري و علامه طباطبايي و همچنين كتابهاي اساتيدي همچون آيت الله جوادي آملي، مصباح يزدي، جعفر سبحاني مي تواند دايره اطلاعات شما را گسترده همراه با اطمينان به مطالب داشته باشد.

عمل به احکام در حال تحقیق در دین

درابتدا بايد دانست پيدايش شك و شبهه ها از اولين زمينه هايي است كه انسان در راه تحقيق و رسيدن به علم و يقين برمي دارد ، دوران شك دوراني است كه بسياري از سؤالات در ذهن آدمي مطرح مي شود و به واسطه ايشان حركتي به سوي دانستن پاسخ هايي مربوط به آن سؤالات ايجاد مي شود كه البته هر چه سؤالات بهتر و روشن تر باشد مسير حركت براي دانستن مشخص تر است .

73 فرقه شدن اسلام، شيوه شكل گيري و موسس هر كدام

در كتب حديثي شيعه و اهل سنت به اين مضمون روايت شده كه: قوم يهود بعد از حضرت موسي(ع) هفتاد و يك فرقه شدند كه از آنها يك فرقه اهل بهشت و هفتاد فرقه اهل جهنمند و نصارا بعد از حضرت عيسي(ع) هفتاد و دو فرقه شدند كه از آنها يكي اهل بهشت و هفتاد و يك فرقه اهل جهنم هستند، امت اسلام نيز بعد از نبي اكرم(ص) هفتاد و سه فرقه مي شوند كه از آن ميان يكي در بهشت است و هفتاد و دو فرقه در جهنم خواهند بود.(ر.ك: كافي،

نظر يهوديت و مسيحيت درباره اسلام

در سال هاي اوليه ظهور اسلام، مسيحيان و يهوديان دين اسلام را دين جعلي مي خواندند و بر عليه اسلام و مسلمانان به جنگ و رديه نويسي مي پرداختند ولي در زمان معاصر به دليل تغييرات فرهنگي و اجتماعي، مسيحيان، دين اسلام را در كنار اديان ديگر پذيرفته اند و اعتقاد به پلوراليسم ديني دارند. ولي يهوديان همچنان بر اعتقادات خود باقي هستند و تنها خود را قوم برگزيده خدا مي دانند.

سنگسار و حکم آن در ادیان

الف) سابقه سنگسار يكي از مسائلي كه به عنوان فتواي مشهور بين فقهاي اسلا‌م رايج است، <حد رجم> است. در نزد فقها اصطلا‌حا رجم به آن مي‌گويند كه اگر مرد يا زن همسردار (محصن و محصنه) زنا كردند بايد آنان را به صورت سنگسار نمودن (رجم) بكشند. يعني آنقدر به آنان سنگ بزنند كه تا كشته شوند و اين از <اطلا‌ق> كلمه رجم استفاده مي‌شود.

تاريخچه و چگونگي ايجاد مذهب تشيع

تاريخچه ايجاد مذهب تشيع: آنچه بر حسب تحقيقات علمي، به دور از عواطف تقليدي و احساسات مذهبي به دست آمده، اين است كه شيعه در زمان رسول خدا‏(ص) به وجود آمده است و ايشان اوّل كسي هستند كه اين بذر را نشانده، پرورش داده و در تمام مراحل زندگي‌شان مواظب آن بوده‌اند. اينك چند حديث از رسول خدا(ص) و البته از منابع اهل سنّت ذكر مي كنيم كه گواه اين مدّعاست.

حقانيت شيعه نسبت ب سايراديان ازديدگاه اديان

مطالعه هر يك از كتاب‌هاي زير به ترتيب اولويت پيشنهاد مي‌شود:1. شبهاي پيشاور در دفاع از حريم تشيع/ گفتار مرحوم سلطان الواعظين شيرازي.- تهران: دارالكتب الاسلاميه، ‎۱۳۵۲.2. آنگاه هدايت شدم/ محمد تيجاني سماوي؛ ترجمه محمدجواد مهري.- قم: بنياد معارف اسلامي، مركز نشر، ‎۱۳۷۰. 3. مناظرات علمي بين شيعه و سني/ تأليف علي حسيني قمي.- قم: نصر، ‎۱۳۷۸. 4.

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد تا در ارسال جواب ما را ياري كرده باشيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: