اهل حق

اهل حق يا همان علي اللهي

عقايد اهل حق و علي اللّهيان چيست؟

اهل حق بمعنى مردان حق است، و آن يك مذهب باطنى است كه معتقدان آن بيشتر در مغرب ايران زندگى مى‏كنند.

ویژگی های اهل حق

اهل حق چگونه فرقه ايست و چه باورهايي داشته و در كجا سكونت بيشتري دارند؟

small_images (10).jpgبه نظر علماي اسلام اگر اعتقاد فرقه اي موسوم به اهل حق مخالف با قطعيات اسلام باشد آن فرقه محكوم به كفر بوده واز جرگه مسلمين خارج است؛ ولي اگر انحراف آنها در حدي نباشد كه مسلّمات اسلام را انكار كنند جزء مسلمين خواهند بود.

ايراد هاي وارده به فرقه اهل حق

در مباحثه اي كه با يكي از برادران عضو فرقه ي اهل حق داشتم گفتند ميتوانند مرا به زندگي هاي گذشته ام ببرند آيا انجام اين آزمايش بر من حرام نيست؟ لطفا ايراد هاي وارده به فرقه ي اهل حق را ذكر كنيد.

ahle-haq.jpg

شراب و قمار در اهل حق

چرا ميگين اهل حق شراب و قمار را حلال مي دانند.

فرقه اهل حق از جمله آيين‏هاى التقاطى بوده و مخلوطى از عقايد باستانى و نيز اديان مسيحيت اسلام و... مى‏باشد. در حال حاضر اهل حق به سه گروه عمده تقسيم شده‏اند. الف) شيطان پرستان ؛ اين گروه شيطان را تقديس كرده و خوك را مقدس مى‏دانند و با هرگونه طهارت مخالف‏اند. بيشتر پيروان اين گروه در كرند سرپل ذهاب و نواحى مجاور آن سكونت دارند.

اطلاعاتي درباره ي اهل حق

اطلاعاتي درباره ي اهل حق می خواستم.

اهل حق يك مذهب باطنى است كه معتقدان آن بيشتر در مغرب ايران زندگى مى كنند. در بين فرقه هاي اهل حق كساني هستند كه به الوهيت برخي مخلوقات مثل حضرت علي (ع) عقيده دارند، اينها قطعاً كافرند، در بين آنها گويا كساني هم هستند كه به الوهيت مخلوقات قائل نيستند، اگر اينها منكر ديگر ضروريات دين اسلام هم نباشند مسلمان خواهند بود؛ لكن به نظر مي رسد كه بسياري از اينها منكر ضروريات دين هستند مثلا برخي از آنها شرب

اهل حق شرايط تغييردين به شيعه

اهل حق چگونه فرقه اي است و شرايط تغييردين از اهل حق به شيعه چيست؟

فرقه اهل حق از جمله آيين‏ هاى التقاطى بوده و مخلوطى از عقايد باستانى و نيز اديان مسيحيت، اسلام و... مى‏ باشد. در حال حاضر اهل حق به سه گروه عمده تقسيم شده‏ اند. الف) شيطان پرستان ؛ اين گروه شيطان را تقديس كرده و خوك را مقدس مى‏ دانند و با هرگونه طهارت مخالف ‏اند. بيشتر پيروان اين گروه در كرند سرپل ذهاب و نواحى مجاور آن سكونت دارند.

شناخت اجمالی اهل حق

در مورد اهل حق توضیح می خواستم چون توی محل ما اینان زندگی می کنند؟

اهل حق يك مذهب باطنى است كه معتقدان آن بيشتر در مغرب ايران زندگى مى‏كنند.

اطلاعاتي درباره ي فرقه ي اهل حق

اطلاعاتي درباره ي فرقه ي اهل حق ميخواستم؟

اهل حق يك مذهب باطنى است كه معتقدان آن بيشتر در مغرب ايران زندگى مى كنند.

دين اهل حق

آيا دين اهل حق در اسلام مورد قبول است؟ دين اهل حق چگونه دينی است؟

فرقه اهل حق از جمله آيين‏ هاى التقاطى بوده و مخلوطى از عقايد باستانى و نيز اديان مسيحيت، اسلام و... مى‏ باشد. در حال حاضر اهل حق به سه گروه عمده تقسيم شده‏ اند. الف) شيطان پرستان ؛ اين گروه شيطان را تقديس كرده و خوك را مقدس مى‏ دانند و با هرگونه طهارت مخالف ‏اند. بيشتر پيروان اين گروه در كرند سرپل ذهاب و نواحى مجاور آن سكونت دارند. ب ) على اللهي ‏ها ؛ اين گروه مى ‏پندارند كه حضرت على(ع) خدا است و دين خود را كلا از اسلام جدا مى‏ دانند. اين گروه نيز عمدتا در شمال غرب ايران و در برخى نواحى ديگر پراكنده ‏اند.

فرقه ي اهل حق چه فرقه ای است

سوالم در مورد فرقه ي اهل حق چه فرقه ای است؟ خصوصا كساني كه در كرمانشاه زندگي مي كنند.

فرقه اهل حق از جمله آيين‏هاى التقاطى بوده و مخلوطى از عقايد باستانى و نيز اديان مسيحيت، اسلام و... مى‏باشد. در حال حاضر اهل حق به سه گروه عمده تقسيم شده‏ اند. الف) شيطان پرستان ؛ اين گروه شيطان را تقديس كرده و خوك را مقدس مى‏ دانند و با هرگونه طهارت مخالف ‏اند. بيشتر پيروان اين گروه در كرند سرپل ذهاب و نواحى مجاور آن سكونت دارند. ب ) على اللهي ‏ها ؛ اين گروه مى ‏پندارند كه حضرت على(ع) خدا است و دين خود را كلا از اسلام جدا مى‏ دانند. اين گروه نيز عمدتا در شمال غرب ايران و در برخى نواحى ديگر پراكنده ‏اند.

رابطه فرقه نصيريان با اهل حق

آیا بین فرقه نصيريان با اهل حق از نظر باورها و تاریخ رابطه ای وجود دارد؟

براي فهم بيشتر ارتباط اين دو فرقه توجه به دو نكته اساسي ضروري است:
اول: پيدايش
دوم: افكار ها و باورها.
در تاريخ پيدايش فرقه اهل حق اختلاف نظر فراواني وجود دارد به طوري كه برخي پيدايش آن را قرن اول توسط نصير غلام حضرت علي ـ عليه السلام ـ مي دانند.

اما بحراني اين قول را به محمد بن نصير در زمان امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ نسبت مي دهد و سپس مي گويد: اين داستان مجهول است و در كتاب هاي معتبر نيامده است و سند خوبي نيز ندارد.[2]

مقدسات فرقه ضاله اهل حق

فرقه ضاله اهل حق در غرب کشور چه کسانی هستند و چه باورهایی دارند؟

مركز اصلى طوايف اهل حق، تا قرن هفتم هجرى در لرستان بود، سپس اين مركزيت به مناطق غربى كردستان و كرمانشاهان منتقل گرديد. امروز تمام طوايف كرد گوران و قلخانى و اكثر طوايف سنجابى، و شاخه‏‌هايى از طايفه كلهر و زنگنه، و ايلات عثمانه‏ وند و جلال‏وند در شهرهاى غربى ايران را شامل می شود.

مقدسات فرقه ضاله اهل حق

مقدسات فرقه ضاله اهل حق و عقاید سردسته های آنان چه می باشد؟

يکي از فرقه هاي فعال و پرجمعيت در ايران فرقه موسم به اهل حق مي باشد.اهل حق را با نامهاي ديگري همچون يارسان،يارستان و آئين ياري مي خوانند.شعيان اينان را با نامهائي همچون علي اللهي و شيطان پرست و..... ياد مي کنند که امروزه اکثر مردم اهل حق اين نامها را تهمتي بيش به آئين و مسلک خود نمي دانند.

۱-تاريخچه:
الف:موسس

اهل حق چه کسانی هستند

اهل حق به چه کسانی گفته می شود؟

اهل حق بمعنى مردان حق است، و آن يك مذهب باطنى است كه معتقدان آن بيشتر در مغرب ايران زندگى مى‏كنند.

بعضى ديگر از فرق اسلام نيز مانند حروفى‏ها و متصوفه، خود را اهل حق يا حقيقت ناميده‏اند. اما اهل حق، بمعنى اخص نام گروهى است، كه به ايشان با نوعى تسامح على اللهى نيز گويند، ولى آنان على اللهى واقعى نيستند، بلكه عقايدشان آميخته‏اى از اعتقادات «مانوى‏» ، و اديان كهن «ايرانى‏» ، و مذهب «اسماعيلى‏» ، و «تناسخ هندى‏» و ديگر اديان سرى است.

مذهب اهل حق، امروز يكى از فرقه‏هاى وابسته به شيعه بشمار مى‏رود، و آنان را از غلاة شيعه به حساب مى‏آورند.

تاریخچه مسلک اهل حق

درباره تاریخچه و مسلک اهل حق بین محققان اختلاف نظر وجود دارد؟

مکری مسلک اهل حق را یکی از رشته‌های انشعابی و وابسته به مذهب تشیع می‌داند. او معتقد است این مسلک مجموعه‌ای است از عقاید و آرای خاصی که از عهود سالفه وجود داشته و بعدها با ذخائر معنوی اسلام و اساطیر ایران قدیم و افکار فرق غالی که در مناطق غرب ایران پراکنده بوده‌اند، در هم آمیخته و در برخورد با حوادث، در زمان‌های مختلف، اشکال گوناگونانی به خود گرفته است. اما بر حسب سنت خود پیروان حقیقت، این طریقه دنبالهٔ نوعی احساس ژرف مذهبی است که سینه به سینه از سلف به خلف می‌رسیده و نیز دنبالهٔ همان اصولی بوده است که شاه مردان حق علی بن ابی‌طالب به سلمان و به عده‌ای از یاران نزدیک خود آموخته است.[۱]

اعتقاد حلول در اهل حق

عقيده دون و دون اهل حق آیا همان عقيده حلول است؟ اين عقيده را از نظر آنان ودلايلشان را شرح دهيد و دلايل عقلي و نقلي رد اين عقيده را بیان کنید.

اهل حق به معنى مردان حق است، و آن يك مذهب باطنى است كه معتقدان آن بيشتر در مغرب ايران زندگى مى‏كنند. اينان چون گفتهاي سري دارند و باورهايي را معتقدند كه اين آموزه ها نتوانسته در بين فرق اسلامي جايي را به گستره خيلي وسيع باز كند لذا توجه به آن در حداقل باقي مانده است.

فرقه علي اللهي ها را توضيح دهيد؟ چه اهدافي دارند؟ چه فعاليتهايي مي کنند؟ سران آنها كيست؟ تاريخچه آنها در خارج و داخل کشور چيست؟ هر چي در مورد اينها لازم هست را توضيح دهيد؟

اهل حق به معنى مردان حق است، و آن یك مذهب باطنى است كه معتقدان آن بیشتر در مغرب ایران زندگى مى‏كنند.

آيا اهل حق با کساني که حضرت علي(ع) را خدا مي دانند يکي هستند يا عقايد آنها فرق مي کند؟

دربین فرقه های اهل حق کسانی هستند که به الوهیت برخی مخلوقات مثل حضرت علی (ع) عقیده دارند، اینها یقینا کافرند، در بین آنها گویا کسانی هم هستند که به الوهیت مخلوقات قائل نیستند، اگر اینها منکر دیگر ضروریات دین اسلام هم نباشند مسلمان خواهند بود؛ لکن به نظر می رسد که بسیاری از اینها منکر ضروریات دین هستند مثلا برخی از آنها شرب خمر را حلال می دانند یا به روزه به آن شکلی که اسلام گفته است اعتقاد ندارند و... مشکلی که در مورد اهل حق وجود دارد این است که آنها دارای فرقه های بسیار متعددند و حکم کردن در مورد همه آنها به یک صورت درست نخواهد بود.

اهل حق(علی اللهی ها) چگونه فرقه ای می باشند کامل تاریخچه و عقاید آنها را توضیح دهید؟

دربین فرقه های اهل حق کسانی هستند که یقیناً به الوهیت برخی مخلوقات مثل حضرت علی (ع) عقیده دارند، اینها قطعاً کافرند، در بین آنها گویا کسانی هم هستند که به الوهیت مخلوقات قائل نیستند، اگر اینها منکر دیگر ضروریات دین اسلام هم نباشند مسلمان خواهندبود؛ لکن به نظر می رسد که بسیاری از اینها منکر ضروریات دین هستند مثلا برخی از آنها شرب خمر را حلال می دانند یا به روزه به آن شکلی که اسلام گفته است اعتقاد ندارند و...؛ مشکلی که در مورد اهل حق وجود دارد این است که آنها دارای فرقه های بسیار متعددند و حکم کردن در مورد همه آنها به یک صورت درست نخواهد بود.