مراسم ها و آیین ها

پيشينه ماه رمضان

«رمضان» يعنى چه و آيا ماه رمضان و روزه گرفتن، در اديان گذشته نيز وجود داشته است؟ فرق روزه مسيحيان و يهوديان با مسلمانان چگونه است؟

ramazan.gifبرخى «رمضان» را از «رمض» مشتق مى دانند كه به معناى تافته شدن سنگ ها، از شدّت گرما است و چون وجوب روزه در ماه رمضان، مصادف با شدّت گرما بوده است، نام اين ماه را رمضان گذاشته اند.

شراب خواري در دين زرتشت

آياشراب خواري در دين زرتشت حرام بوده؟

خمر و شراب، در همه اديان الهي حرام بوده، و هيچ آييني كه از تحريف بشر مصون مانده باشد، شرب خمر را جايز نمي‌داند. در حديثي از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمودند:« ما بعث الله نبيا قط الا بتحريم الخمر و أن يقر لله بالبداء. خداوند هيچ پيغمبري را نفرستاد جز اين كه حرمت شراب جزء برنامه رسالت بود و شراب از اوّل حرام بود. »(1) و به همين مضمون از پيامبر اسلام صل الله عليه و آله و امام رضا عليه السلام نقل شده و بيان گر اين نكته است كه خوردن مشروبات الكلي از زمان حضرت آدم عليه السلام تحريم شده و در هيچ عصري و از سوي هيچ پيامبري مجاز شمرده نشده است .

تقسيم ارث در دين زرتشت

تقسيم ارث در دين زرتشت چگونه است؟

در آئين زرتشت تقسيم ارث بلحاظ جنسيت ميباشد يعني اگر متوفي پدر باشد دختر نصف پسر و اگر متوفي مادر باشد هر دو مساوي ارث ميبرند در دين زرتشت محور تفاوت، مبتنى بر جنسيت است؛ به گونه‏اى كه مرد در بهره‏مندى از ارثيه زن، با زن مساويست؛ ولى زن در بهره‏مندى از ارثيه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد.

چگونگی دين زرتشت

دين زرتشت چگونه دينى است؟ لطفاً اشكالاتى كه در مورد زرتشت و دين او وجود دارد، بيان كنيد.

در رابطه با آيين زرتشت ابهامات و اشكالات متعددى وجود دارند. برخى از اين اشكالات جنبه تاريخى دارند، برخى كلامى و اعتقادى‏اند، بعضى مربوط به وثاقت كتاب آسمانى و اشكالاتى نيز راجع به حوزه‏هاى اخلاقى و رفتارى و يا نظام اجتماعى و خانوادگى آن مربوط مى‏شود. اكنون به اختصار به پاره‏اى از اين موارد اشاره مى‏كنيم.

يك. نظرگاه تاريخى‏

آيين زرتشت

دين زرتشت چگونه دينى است؟ در دانشگاه ما يكى از دانشجويان شديداً از حقانيت زرتشت دفاع مى‏كند. لطفاً اشكالاتى كه در مورد زرتشت و دين او وجود دارد، بيان كنيد.

در رابطه با آيين زرتشت ابهامات و اشكالات متعددى وجود دارند. برخى از اين اشكالات جنبه تاريخى دارند، برخى كلامى و اعتقادى‏اند، بعضى مربوط به وثاقت كتاب آسمانى و اشكالاتى نيز راجع به حوزه‏هاى اخلاقى و رفتارى و يا نظام اجتماعى و خانوادگى آن مربوط مى‏شود. اكنون به اختصار به پاره‏اى از اين موارد اشاره مى‏كنيم.
يك. نظرگاه تاريخى‏
اطلاع دقيقى پيرامون زمان پيدايش و ظهور زرتشت به عنوان پيامبر آيين مزديسنى وجود ندارد.

جایگاه آتش در زرتشتیان

چرا آتش براي زرتشتيان مهم است مگر آنها ادعاي يكتاپرستي ندارند؟آيا اين شرك نيست؟

تا جايي كه مشخص شده است احترام به آتش به عنوان يكي از مظاهر خداي روشنايي و افروخته نگه داشتن آن و انجام مراسمي خاص در اطراف آن در معابدي به نام آتشكده مشخص ترين ويژگي آيين زردشت است. پس در واقع زردشتيان آتش را نمي پرستند و احترام به آتش و انجام مراسم در اطراف آن جزء شعائر آن محسوب مي گردد.

روزه و قربانی و رابطه زرتشت و مغ

رابطه مغ و زرتشت چیست و آیا روزه و قربانی در زرتشت وجود دارد؟

مُغان (مفرد آن مُغ) بنا به روايتي در اصل طايفه‌اي از مادها بودند كه اجراي امورات مذهبي را بر عهده داشتند. با روي كار آمدن هخامنشيان مغان همچنان توليت امور مذهبي را حفظ كردند و عرصه فعاليت آنها ديگر منحصر به ماد نبود. در دوران ساسانيان مغ به پايين‌ترين مرتبه از سلسله مراتب روحانيت زرتشتي اطلاق مي‌شد.
بعد از اسلام مغ معني اسرارآميزتري پيدا كرد و موارد استعمال آن گسترده‌تر شد و در نزد افراد به گونه‌اي با گذشته مجوسي و احياناً پررمز و راز ايران ارتباط پيدا كرد. همچنين مغ گاه دال بر روحاني زرتشتي در مفهوم كلي آن است. راجع به نقش مغان در تاريخ مذهبي ايران سخن بسيار گفته شده‌است.