امام كنوني زیدیان

زيديان امام كنوني را كه ميدانند؟

زيديان معتقدند كه امام بايد داراي ويژگيهاي ذيل باشد:
1ـ از اولاد فاطمه زهرا (ع) باشد. حسني يا حسيني، چون پيامبر فرمود: (اَلْمَهدِي مِن وُلْدِ فاطمة)
2ـ عالم به شريعت و زاهد و شجاع باشد تا از جهاد با دشمنان فرار نكند.
3ـ آشكارا به دين خدا دعوت كند و براي ياري دين قيام مسلحانه كند. (مثل زيد بن علي) وجود چند امام در زمان واحد در كشورهاي مختلف جايز است و گاهي هم زيديه بدون امام بوده اند.
در سال 1307 هجرى محمدبن يحيى ملقب به حميدالدين، المنصور بالله ادعاى امامت كرده، ولى نتوانست كارى از پيش ببرد، تا اين كه امپراطورى عثمانى در سال 1337ق/ 1918م در جنگ جهانى اوّل از بين رفت و شرايط براى امامت فرزند حميدالدين مهيا گرديد و وى توانست بر يمن تسلط يابد. حكومت فرزندش احمد بن محمد با كودتاى عبدالله سلال در سال 1382ق/ 1962م از بين رفت. از آن زمان به بعد حكومت جمهورى در يمن برپا شده و ديگر ائمه زيديه از اريكه قدرت كنار نهاده شده اند. اكنون نيز كشور يمن به صورت دمكراتيك و جمهورى اداره شده و على عبدالله به عنوان رئيس جمهور بر آن حكومت مى كند. زيديه حدود نيمى از جمعيت بيست وچند ميليونى كشور يمن را تشكيل مى دهند و برخى از زيديان در منطقه نجران در عربستان و تعدادى از آنها در خارج از يمن زندگى مى كنند.

Tags: