تأثيرات كلام زيديه بر كلام شيعه

لطفا تأثيرات كلام زيديه را بر كلام شيعه به طور مستند بفرماييد؟

شما مي توانيد كتاب تاريخ و عقايد زيديه تألیف مصطفي سلطاني را مطالعه كنيد و به پاسخ خود برسيد. اين كتاب در چاپ اول تابستان 1390 توسط نشر اديان منتشر شده است.
با رحلت پيشواي ديني مسلمانان حضرت محمد صلي الله عليه وآله و سلم به دلايل مختلفي مسلمانان دچار اختلاف شدند و اين اختلاف باعث شد از همان ايام تا زمان حال ما فرقه هاي مختلفي را در بين مسلمانان چه شيعيان و چه اهل سنت ببينيم . فرقه زيديه از جمله فرقي بود كه در قرون نخست هجري از دامن تشيع سر برآورد ؛ زيديه پژوهان هم در اعصار مختلف با پرسشهاي مختلفي مانند اينكه زيديه فرقه كلامي است يا سياسي؟ يا مباني كلامي آنها چيست؟ يا وجه تمايز آنان از شيعه اثني عشريه در چيست ؟ و سوالاتي از اين قبيل روبه رو بوده اند؛ اين اثر ، تلاش خود را كرده تا به بخشي از اين ابهامات و سوألات پاسخ بگويد. اين كتاب از معدود كتاب هايي است كه دراين باره به زبان فارسي نگاشته شده است . جناب آقاي سلطاني مطالب اين كتاب را در پنج قسمت نگاشته است كه در بخش پنج به ديدگاهاي كلامي در كلام زيديه پرداخته است و عقايد آنها در موارد مختلف اعتقادي را بيان كرده اند.

Tags: