تضادهای اناجیل مسیحیان

چهار كتاب انجيل تاييد شده ي مسيحي ها ، چه تضادهايي با هم دارند؟

اناجيل كنونى زندگينامه و سخنان حضرت عيسى(ع) است كه متى و مرقس، لوقا و يوحنا آنها را نوشته ‏اند. توماس ميشل در اين باب مى‏ گويد: «پس از نوشته شدن اناجيل يك سنت شفاهى وجود داشت عيسى به عقيده مسيحيان در حدود سال 30 وفات يافت و كسانى كه از او پيروى كرده وى را شناخته، كارهايش را ديده و سخنانش را شنيده بودند خاطرات خويش از او را درحافظه نگه مى‏ داشتند هنگامى كه مسيحيان نخستين براى عبادت گرد مى ‏آمدند آن خاطرات نقل مى‏ شد اندك اندك اين منقولات شكل مشخصى يافت و بر حجم آنها افزوده شد»، (كلام مسيحى، ص 43 و 44، توماس ميشل، ترجمه: حسين توفيقى). اناجيل با يكديگر تضاد ندارند اگرچه تفاوت هايي در نقل نسب نامه ي حضرت عيسي در آنها ديده مي شود كه اين تفاوت ناشي از اين است كه يكي از آنها نسب نامه ي حضرت عيسي را از طرف مادر آن حضرت، حضرت مريم (ع) نقل مي كند و ديگري نسب آن حضرت را از طرف يوسف نجار همسر حضرت مريم (ع) نقل مي كند.