جايگاه حضرت مسيح در قرآن و كتب مسيحيان و تحریفات حضرت مسيح در كتب مسيحيان

در مورد جايگاه حضرت مسيح و رد قرآن و كتب مسيحيان بدانم و اينكه توهين ها و خرافاتي كه در مورد حضرت مسيح در كتب مسيحيان آمده ذكر نمائيد و اينكه بگوييد كه ايرانيان در زمان تولد حضرت مسيح چه واكنشي انجام داده اند و چند نفر مسيحي شدند لطفا به طور كامل شرح دهيد.

مسيحي كه خدا در قرآن معرفي مي‏كند مردي پرهيزكار، يگانه پرست و فروتن است كه سخن بيهوده نمي‏گويد و مدعي امر نامعقولي نيست. از خدايي و اتحاد و حلول حرف نمي‏زند. خداوند او را به آسمان‏ها مي‏برد و از ريشخند و اهانت مردم مصون است؛ چون «روح اللّه‏» و «كلمة اللّه‏» و مخزن اسرار و حكمت‏هاي الهي و تربيت يافته اوست و خداوند بندگان صالح و مؤمن خود را خوار نمي‏كند.
به عقيده ما مسلمانان، كتاب مقدس مسيحيان، انجيل با گذشت زمان گرفتار آسيب‏ها و انحراف‏هاي بسيار شد. گواه اين مدعا وجود انجيلهاي متعددي است كه شمار آن از 114 نسخه و روايت فراتر مي‏رود. چهره‏اي كه انجيل‏هاي كنوني از حضرت مسيح ارائه مي‏كنند چهره واقعي آن حضرت نيست و تصويري آلوده به پندارهاي غلط و تهمت‏هاي نارواي بسيار است كه شايسته ساحت قدسي آن حضرت نمي‏باشد. قرآن كريم در آيه 157 سوره نساء بر پندار قوم يهود و عقيده بعضي از فِرق مسيحيت درباره مرگ حضرت عيسي (ع) خط بطلان مي‏كشد. در اين آيه آمده است: «گفتند: ما مسيح، پيامبر خدا، را كشتيم. آنها او را نكشتند و دار نزدند؛ بلكه امر بر آنها مشتبه شد. آنان كه درباره انتقال حضرت مسيح به عالم بالا اختلاف و گفت و گو مي‏كنند در شك و ترديدند. يقيناً عيسي كشته نشده است؛ بلكه خداوند او را نزد خود برد كه او قادر و داناست».
همچنين در قرآن مي فرمايد:«به ياد آر آن گاه را كه خداوند فرمود: اي عيسي، من تو را به قرب خود بالا مي‏برم و از معاشرت كافران پاك مي‏گردانم».
اين آيات شريفه، مؤيد اين هستند كه حضرت عيسي عليه‏السلام كشته نشد، بلكه به آسمان رفت. يهوديان مدعي قتل عيسي عليه‏السلام بودند و مسيحيان نيز گمان مي‏كردند يهود، عيسي عليه‏السلام را با دار زدن، كشته‏اند و پس از قتل، خداوند او را از ميان قبر به سوي آسمان برده است. ناگفته نماند بر اساس آنچه از ظاهر آيات قرآن برمي‏آيد، حضرت عيسي عليه‏السلام در نزد خداوندِ متعال زنده است و نخواهد مرد تا همه اهل كتاب به او ايمان آورند.
حاصل سخن آنكه: در قرآن حضرت عيسي (ع) به عنوان يكي از پيامبراني كه از سوي خداوند براي هدايت مردم فرستاده شده است قلمداد مي گردد . در مسيحيت اوليه نيز عيسي به عنوان فرستاده خدا و مسيحاي مورد انتظار يهوديان معرفي شده است اما در مسيحيت پولسي حضرت عيسي را پسر خدا مي دانند و به او جنبه الوهي مي دهند و بشر بودن او را تضعيف مي كنند.
به نقل از انجيل متي باب 2، آيه 12-2 ، عده اي از مجوسيان كه اهل ايران كنوني بوده اند در زمان پادشاه هيروديس به اورشليم آمده اند و در پي يافتن مولودي كه در آينده پادشاه يهود خواهد شد مي گشتند كه همان حضرت عيسي (ع) بوده است كه وقتي آنها حضرت عيسي را مي يابند به او ايمان مي آورند و به پيامبري او اعتراف مي نمايند.