سير مطالعاتي منایع مسيحيت

سير مطالعاتي منایع دين مسيحيت را ارايه بفرماييد.

براي آشنايي با مسيحيّت به منابع زير مراجعه فرماييد:
ـ آشنايي با اديان بزرگ ، حسين توفيقي.
ـ تاريخ اديان ، علي اصغر حكمت .
ـ تاريخ اديان ، مبلغى آبادانى.
ـ تاريخ جامع اديان ، جان بي ناس ، ترجمه علي اصغر حكمت.
ـ اديان آسيايي ، مهرداد بهار.
ـ اديان زنده ي جهان ، رابرت اي هيوم ، ترجمه علي اصغر حكمت و ترجمه ي ديگر از عبدالرحيم گواهي.
ـ دين شناسي تطبيقي ، كدارناث تيواري.
ـ تاريخ اصلاحات كليسا ، جان الدار.
ـ مسيحيّت و اديان جهان ، آرنولد توينبي ، ترجمه حسين توفيقي .
ـ در آمدي بر تاريخ و كلام مسيحيّت ، محمّدرضا زيبايي نژاد.
ـ مفهوم طومارهاى بحرالميت ، نوشته يك روحانى آزاد انديش مسيحى به نام « اى . پاول ديويس»‌ .
ـ ريشه هاي مسيحيت در اسناد بحرالميت ، اثر ژان دانيلو ، ترجمه علي مهدي زاده.
ـ‌ مقاله ي طومارهاي بحرالميت ، نجف دريابندري، در مجموعه به عبارت ديگر، تهران، پيك، 1363، ص‏121ـ 128.
ـ مقاله ي « كشفي كه تاريخ مسيحيت را دگرگون كرد» ، نصرالله پورجوادي، در مجموعه نگاهي ديگر، تهران، روزبهان، 1367، ص‏178ـ .190 ، اين مقاله پيشتر در نشر دانش، سال پنجم، شماره چهارم، خرداد و تير 1364، به چاپ رسيده بوده.
ـپرسشها و پاسخهاي دانشجويي: دفتر دوازدهم (اديان و مذاهب)، حميدرضا شاكرين، ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاهها) - 30 شهريور، 1387.
ـ شناخت اديان، در دو جلد، مؤلّف: واحد تدوين كتب درسي ، ناشر: سازمان حوزه ها و مدارس علميه خارج از كشور