شراب و قمار در اهل حق

چرا ميگين اهل حق شراب و قمار را حلال مي دانند.

فرقه اهل حق از جمله آيين‏هاى التقاطى بوده و مخلوطى از عقايد باستانى و نيز اديان مسيحيت اسلام و... مى‏باشد. در حال حاضر اهل حق به سه گروه عمده تقسيم شده‏اند. الف) شيطان پرستان ؛ اين گروه شيطان را تقديس كرده و خوك را مقدس مى‏دانند و با هرگونه طهارت مخالف‏اند. بيشتر پيروان اين گروه در كرند سرپل ذهاب و نواحى مجاور آن سكونت دارند. ب ) على اللهي‏ها ؛ اين گروه مى‏پندارند كه حضرت على(ع) خدا است و دين خود را كلا از اسلام جدا مى‏دانند. اين گروه نيز عمدتا در شمال غرب ايران و در برخى نواحى ديگر پراكنده‏اند. ج) گروه اهل حق مسلمان ؛ اين گروه خود را شيعه مى‏دانند ولى در سير و سلوك و آداب متفاوت از شيعه هستند. عمده آثار در دست از اين فرقه مربوط به گروه سوم است ؛ چون دو گروه اول اساسا فاقد هرگونه پايه فكرى بوده و تنها از پيشينيان خود تقليد كوركورانه مى‏كنند و تقريبا آيين و يا معتقدات قابل توجهى ندارند. در مجموع مي توان گفت: احتمال دارد برخي از گروههای اهل حق كه فاقد پایه فکری و آیین و اعتقادات اسلامی هستند شرب و قمار را حلال بدانند ولی گروههای مسلمان نیز میان آنها وجود دارد كه این گونه اعمال را نفی می کنند.