علت تحريف انجيل

علت اينكه ميگويندانجيل تحريف شده چيست؟

اعتبار كتاب مقدس را از سه ديدگاه مى‏ توان بررسى كرد:
1- ديدگاه كليسا: ساروخاچيكى در كتاب [كتاب مقدس را بهتر بشناسيم، ص 14 ]مى ‏گويد «به اعتقاد مسيحيت كليسايى كتاب مقدس كتابى است مصون از خطا و كاملاً قابل اعتماد، زيرا به وسيله روح ‏القدس الهام شده است... البته بى‏ خطايى فقط شامل نسخه‏ هاى اصلى كتاب مقدس است... و ما هيچ يك از نسخه‏ هاى كتاب مقدس را در اختيار نداريم»، (نقل از درآمدى بر تاريخ و كلام مسيحيت، محمدرضا زيبايى‏نژاد، انتشارات اشراق). ديگر اين كه همه مسيحيان هميشه و همه جا معتقد بوده و هستند كه اناجيل كنونى زندگى‏نامه و سخنان حضرت عيسى است كه متى و مرقس، لوقا و يوحنا آنها را نوشته ‏اند. تا آنجا كه تاريخ نشان مى‏ دهد مسيحيان هرگز براى حضرت عيسى (ع) به كتابى قائل نبوده ‏اند و اناجيل را صرفاً بيانگر زندگى و سخنان وى مى ‏دانسته‏ اند. توماس ميشل در اين باب مى ‏گويد: «پس از نوشته شدن اناجيل يك سنت شفاهى وجود داشت عيسى به عقيده مسيحيان در حدود سال 30 وفات يافت و كسانى كه از او پيروى كرده وى را شناخته، كارهايش را ديده و سخنانش را شنيده بودند خاطرات خويش از او را در حافظه نگه مى‏ داشتند هنگامى كه مسيحيان نخستين براى عبادت گرد مى ‏آمدند آن خاطرات نقل مى ‏شد اندك اندك اين منقولات شكل مشخصى يافت و بر حجم آنها افزوده شد»، (كلام مسيحى، ص 43 و 44، توماس ميشل، ترجمه: حسين توفيقى).
2- ديدگاه دانشمندان بى‏ طرف: دانشمندان كتاب مقدس را صرفاً نوشته ‏اى قديمى مى ‏دانند كه به دست انسان‏ها پديد آمده است و... دانشمندان بى ‏طرف براى عهد عتيق (تورات 2500 سال قدمت قائلند و براى عهد جديد - اناجيل - تاريخى نزديك به تاريخ سنتى كليسا يعنى 1900 سال را معتقدند»، (آشنايى با اديان بزرگ، ص 136، حسين توفيقى، انتشارات سمت).
3- ديدگاه مسلمانان: مسلمانان از ديرباز معتقد بوده ‏اند تورات و انجيل كه خدا نازل كرده است دستخوش تحريف قرار گرفته است و مسائلى مانند بشارت حضرت محمد(ص) از آنها حذف شده است. قرآن مجيد در ده‏ها آيه به نازل شدن تورات و انجيل (ونه اناجيل) تصريح مى ‏كند. وَ أَنْزَلَ اَلتَّوْراةَ وَ اَلْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ‏ (آل عمران، آيه 3 -4). مسأله تحريف تورات و انجيل در قرآن آمده است: آياتى كه براى اثبات تحريف تورات و انجيل مورد استفاده قرار مي گيرند. 1- « آيا انتظار داريد شما را باور كنند با اين كه عده ‏اى از آنان سخنان خدا را مى‏ شنيدند و پس از فهميدن، آن را تحريف مى‏ كردند، در حالى كه علم و اطلاع داشتند؟ »، (بقره، آيه 75). 2- آل عمران، آيه 78 - نساء، آيه 46 - بقره، آيه 79 - مائده، آيه 41 و... در مطالعه آيات قرآنى و روايات متعدد در مسأله تحريف به چند نتيجه خواهيم رسيد: 1- قطعاً برخى مضامين موجود درعهد عتيق مضامينى است كه از كتب اصيل الهى برجا مانده است. بسيارى احكام تورات همان احكامى است كه در تعاليم پيامبر اسلام(ص) هم مشاهده مى ‏شود. مثلاً در آيه 45 سوره مائده به احكامى از تورات اشاره شده كه در متن كنونى هم موجود است. 2- موارد بسيارى از كتاب مقدس مورد تحريف واقع شده است اين تحريف گاه در قالب تحريف لفظى يعنى حذف عبارات و اضافه نمودن برخى مضامين و گاه در قالب تحريف معنوى يعنى تفسير غلط آيات كتاب مقدس صورت گرفته است. تعدادى از كتب موجود هم اصلاً مجعول است يعنى نويسندگانى مطالب خود را به عنوان كتاب مقدس و مورد تأييد الهى به مردم ارائه كرده ‏اند. 3- صرف‏نظر از آيات و روايات در مورد تحريف، با دقت در مضامين مختلف كتاب مقدس به موارد بسيارى از تناقضات واضح و آشكار مى ‏رسيم كه نشانگر وجود دست‏هاى جاعلينى بوده كه ناشيانه اقدام به اين عمل فسادانگيز نموده ‏اند. اناجيل اربعه و عهد جديد مورد قبول همه مسيحيان است. به دليل اختلاف انجيل يوحنا با اناجيل سه‏ گانه ديگر - متى، مرقس، لوقا - كه مطلب الوهيت مسيح را با صراحت بيان نموده اما از ذكر امورى چون حكايت ميلاد و صعود مسيح و عشاى ربانى و مسائل ديگر خوددارى نموده، اناجيل سه‏ گانه (مرقس، متى، لوقا) همگون و انجيل چهارم يوحنا را غيرهمگون نام نهاده اند.