كشته شدن فردی به‌ جاي عیسی و عروج ایشان

داستان كشته شدن آن فرد به‌جاي حضرت مسيح چه بوده است؟ عروج مسيح چه حكمتي داشته است؟

1- درباره عروج حضرت عيسي علیه ‏السلام سخنان بسیار گفته‏ اند: بسیاری از مورخان معتقدند: یهودا اسخر یوطی، یكی از حواریون، فریب دنیا را خورد و محل اختفای حضرت عیسی را به یهودیان نشان داد. اما مسلماً یهودیان نتوانستند حضرت را دستگیر كنند و زمانی كه وارد آن مكان شدند، خداوند او را به آسمان بالا برد و شخص دیگری كه شبیه او بود به دار آویخته شد و او هر چه فریاد زد كه من عیسی نیستم، نپذیرفتند. بعضی گفته‏ اند او همان اسخریوطی بوده و بعضی گفته ‏اند او همان مأموری بود كه وارد آن مكان شد و هر چه گشت عیسی را نیافت و وقتی بیرون آمد شبیه او شد و دیگران كه بیرون بودند او را دستگیر كرده، به دار آویختند. اما در روایتی از امام باقر علیه ‏السلام آمده است: «حضرت عیسی به حواریون گفت: خدای تعالی به من وحی كرده است كه مرا در این ساعت نزد خود خواهد برد. كدام یك از شما حاضرید جان خود را فدا كنید و در بهشت با من باشید؟ جوانی از بین آنان برخاست و اعلام آمادگی كرد. پس خدا او را شبیه عیسی كرد و یهود او را دستگیر كرد و به دار آویخت». به هر حال اصل مطلب عروج بر همگان حتی خود مسیحیان مسلم است گو اینكه آنها اعتقاد دارند كه حضرت عیسی پس از سه روز از به صلیب کشده شدن به آسمان عروج کرده است ولی مسلمانان معتقدند که امر بر آنان مشتبه شد یعنی آنها فکر کردند که عیسی را کشته اند بلکه فرد دیگری را به جای او کشتند. در اینکه این فرد چه کسی بوده است روایات فراوانی وجود دارد.
2- در آن زمان رسالت حضرت عیسی هنوز به پایان نرسیده بود لذا برای رهایی از دست دشمنان می بایست این ماجرا اتفاق بیافتد تا دشمنان دست از تعقیب حضرت بردارند و حضرت با خیال راحت بتواند رسالت خود را به پایان برساند. بر این اساس اگر کسی که به جای حضرت عیسی به صلیب رفت خائن بوده باشد صلیب مجازات خیانتش بوده است و اگر از یاران حضرت باشد اجر و ثواب برده است.