مسيح كيست

مسيح كيست؟

مسيح به معني مبارك و پادشاه، سير كننده در زمين و اسم خاص براي حضرت عيسي(ع)است، از اين جهت كه به هر كس دست مي ماليد خوب مي شد لذا مسيح گفته شده، به معني برگزيده براي خدمت. در ريشه ي نام مسيح اختلاف نظر است، برخي آنرا از ريشه ي مَسَحَ يعني پاك كرد مي دانند؛ در اين صورت كلمه اي عربي و به معني پاك كننده است. البته پاك كننده ي گناهان و صفت مشبّهه بر وزن فَعيل است. اما گروهي آن را غير عربي مي دانند و از ريشه ي ماشياخ در عبري به معني نجات دهنده و برخي آن را سُرياني مي دانند.
لطفا براي مطالعه بيشتر و كسب اطلاعات گسترده به سايت اديان و مذاهب همين مركز به آدرس زير مراجعه نماييد:http://adyan.porsemani.ir//term88