موسیقی در ادیان

در مراسم عبادي و نيايش‌هاي اديان گذشته خصوصاً در زمان حضرت داوود عليه السّلا) آيا ابزارآلات موسيقي هم بعضاً استفاده مي‌شده است؟ آيا در اين رابطه چيزي در احاديث آمده؟

در مراسم عبادي و نيايش هاي اديان گذشته ابزارآلات موسيقي به كار برده نمي شده است و در اين رابطه نيز حديثي وجود ندارد. روايت هايي وجود دارد كه اشاره به مزامير حضرت داوود (ع) دارند. حضرت داوود(ع) يكي از پيامبران الهي است كه صوت خوش او و مزاميري كه از آن حضرت باقي مانده است، بسيار مشهور است. به حضرت داوود، نغمه خوش و دلپذيري عنايت شده بود، به گونه اي كه پرندگان، هنگام نغمه سرايي وي، در محراب عبادتش جمع مي شدند و حيوانات بيابان نيز به مجرد شنيدن صدايش به او نزديك مي شدند و از شدت تاثير جذبه صداي خوش او، حضور مردم (و خطرهاي ناشي از آن) را فراموش مي كردند. حضرت داوود، جداي از صداي دل انگيز و روح بخش، مزاميرمعروفي نيز داشته است. اميرمؤمنان(ع) وي را صاحب مزامير و قاري اهل بهشت معرفي كرده است.