ناصري و مسیحیت

چرا به دين عيسي ناصري ميگويند؟

حضرت مريم (س) مادر حضرت عیسی (ع)، نامزد نجاری از شهر ناصره به نام یوسف بود. انجیل مرقس و یوحنا به هنگام روایت داستان تولد حضرت عیسی به ناصره اشاره می كنند و در واقع حضرت عیسی را منسوب می کنند به یوسف نجار که اهل ناصره بوده است. بنابر آنچه خود مسیحیان می گویند عیسای ناصری، یعنی فرزند یوسف نجار.