نام كتاب آسمانی حضرت نوح علیه السلام

نام كتاب حضرت نوح علیه السلام چیست؟

حضرت نوح نخستين پيامبر از ميان پيامبران اولو العزم است. پيامبران اولو العزم عبارتند از: نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله.
ويژگي پيامبران اولو العزم اين بوده كه همراه خود شريعت تازه­اي مي­آورده­اند. از اين رو، نخستين شريعت را حضرت نوح براي مردم دوران خويش آورده است در آيه 13 از سوره شوري مي­خوانيم. «شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا و الذي اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسي وعيسي»: آييني براي شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود آن چه را بر تو فرستاديم و بر ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموديم»
از آيات قرآن كريم استفاده مي­شود كه محتواي شريعت و دين نوح، دعوت مردم به توحيد و تسليم در برابر خداوند،، امر به معروف و نهي از منكر، مساوات و عدالت، راستگويي و وفاي به عهد ونهي از شرك و آلودگي به فواحش و منكرات بوده است. [i]
حضرت نوح، داراي كتاب آسماني نيز بوده است اين كتاب اسم خاصي نداشته بلكه به اسم «كتاب نوح» معروف بوده و ناميده مي ­شده است. به فرموده علامه طباطبايي مقصود از «الكتاب» در آيه 213 سوره بقره كه مي­فرمايد: « كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » كتاب حضرت نوح است.