وجود يهوديت بين همه ملت ها

چرا يهوديت بين همه ملت ها پيچيده شده است؟

اگر منظور شما از پيچيده شدن يهوديت بين ملت ها، پراكنده بودن و آواره بودن آن ها بين ملت ها باشد، دليل اين امر را بايد در تاريخ اين قوم جستجو نمود، بويژه پس از ويراني اورشليم و آوارگي يهود. در سال 70 ميلادي تيتوس، پسر امپراطور روم، اورشليم را محاصره و ويران كرد و مردم بي شماري را از دم شمشير گذراند. پس از اين حادثه، يهوديان در كشورهاي مجاور در اروپا و آفريقاي شمالي پراكنده شدند و با گذشت زمان عده اي به مدينه منوره كه يثرب ناميده مي شد، رفتند و در آنجا سكني گزيدند.