پيدايش مذهب زيديه

در مورد پيدايش مذهب زيديه توضيحاتي ارائه فرماييد.

Zeidieh.jpg
زيديه فرقه ‏ای از شیعه و منسوب به زید فرزند امام زین العابدین علیه­السلام است. آنان تا به امام سوم شیعیان (امام حسین علیه­السلام) با شیعه اثناعشری هم عقیده­ اند. ولی پس از او به امامت سیاسی امام زین ­العابدین اعتقاد ندارند، اگرچه امامت علمی او را پذیرفته ­اند. در فهرست امامان زیدیه پس از امام حسین علیه­السلام، حسن مثنّی- متوفّای 80هـ.ق- (فرزند امام حسن مجتبی) قرار دارد. علت این كه آن‏ها به امامت سیاسی امام سجاد معتقد نیستند این است كه در غیر از سه امام نخست، که امامت آنان منصوص است، دعوت و قیام را یکی از شرایط امام می‏دانند و بر این اساس، تقیه را برای امام جایز نمی‏دانند.

Tags: