آشنایی با بهائیت

بهاييت به چه كساني مي گويند؟

بهائيت يا بهائى‏گرى فرقه‏اى منشعب از بابى‏گرى است. بنابراين ابتدا به معرفي بابيگري مي پردازيم
بابيت

آيين يهوديت و مسيحيت

آيين يهوديت و مسيحيت را برام روشن كنيد.

حضرت عيسي مسيح(ع) نيز از انبياء بني اسرائيل است ؛ كه گروهي از بني اسرائيل او را پذيرفته و به دين او درآمدند ولي برخي ديگر او را نپذيرفتند. ولي بعدها مسيحيان اعتقاد پيدا كردند كه عيسي پسر خدا يا خداي مجسّم بوده ، كه براي نجات بشريّت از گناه ، به صورت بشر درآمد تا فداي گناهان مردم شود .

ايراد هاي وارده به فرقه اهل حق

در مباحثه اي كه با يكي از برادران عضو فرقه ي اهل حق داشتم گفتند ميتوانند مرا به زندگي هاي گذشته ام ببرند آيا انجام اين آزمايش بر من حرام نيست؟ لطفا ايراد هاي وارده به فرقه ي اهل حق را ذكر كنيد.

ahle-haq.jpg

نظر شيعه در مورد تناسخ

نظر شيعه راجب تناسخ چيست؟

tanasokh.jpg
يكى از مباحث سنگين علمى، مسأله «تناسخ» است. تناسخ دو قسم است:
1 . تناسخ مُلكى؛ به اين معنا كه نفس آدمى با رها كردن بدن مادى خود، به بدن مادى ديگرى وارد شود.

تعريف شيعه و اقسام آن

مقاله يا سايت درباره تعريف شيعه و اقسام آن معرفي كنيد؟

shie.jpg

فرقه رائيليان

فرقه راهيليان و پيامي كه از كرات ديگر فرستادند، چگونه فرقه ای است؟

ErfanNozohur04.jpg

عقايد باييت

عقايد باييت شامل چه باورهایی است؟

babiat02_0.jpg

فرقه بتريه

فرقه بتريه چگونه فرقه ای است؟ اعتقاداتشان و مکان استقرار آنها در کجا قرار دارد.

Batarieh.jpg

عده نگه داشتن زنان قبل از اسلام

آيا عده زنان از زمان اسلام بوجود آمد يا در اديان ديگر هم بوده است؟

ezdevaj01.jpg

حکم فردي كه از دين صبيان است

حکم فردي كه از دين صبيان باشد چيست؟ آياآنها نجس هستند.

Sebyan.jpg

سادات اهل تسنن

آيا در بين اهل تسنن ساداتی که از نسل پيامبر باشد وجود دارند؟

Sadat.jpg

دليل تحريف تورات و انجيل

به چه دليل تورات و انجيل تحريف شده است و چرا قرآن تحريف نشده است؟

Qoran10.jpg
تحريف تورات از نظر تاريخى و علمى قطعى است، بر اين مسأله دلايل بسيارى وجود دارد. برخى از آنها در لابلاى مطالب مرتبط به تحريف متون مقدس مسيحيت از نظر خواهد گذشت، زيرا عهد عتيق مسيحيان همان كتاب مقدس يهوديان است كه مشتمل بر تورات نيز مى‏باشد.

فرقه های اهل سنت و نزديك ترین به عقايد شيعه

كدام فرقه از اهل سنت از نظر عقايد به شيعه نزديك تر است؟

Din04.jpg

مذهب فردوسي

مذهب فردوسي چه مذهبی بوده است؟

Ferdosi.jpg

مذهب ابو علي سينا

مذهب ابو علي سينا چه مذهبی بوده است؟

buali.jpg

زرتشتيان در دوره ساسانيان و ازدواج با محارم خود

آيا زرتشتيان در دوره ساسانيان(قبل از اسلام) به دليل انحراف با محارم خود ازدواج ميكردند و حتي آنرا با فضيلت تر مي داننستند؟

Zartosht.jpg

پيدايش مذهب زيديه

در مورد پيدايش مذهب زيديه توضيحاتي ارائه فرماييد.

Zeidieh.jpg

جمعيت چهار فرقه فقهی اهل سنت

جمعيت چهار فرقه فقهی اهل سنت شافعي، حنفي، حنبلي، مالكي را به طور دقيق بيان كنيد.

Soni01.jpg

واقفیه و امام کاظم(ع)

چرا واقفيه مدعي مهدويت امام كاظم شدند. چه افرادي و براي چه در زمان امام كاظم قيام كردند. مواضع امام كاظم در برابر انديشه هاي منحرف چه بود.

Ahlbeit-05.jpg
بى شك دست سياست بازان عباسى و مزدوران برمكى در ايجادمشكلات و موانع در مسير اهل بيت(عليهم السلام) نقش بسزايى داشت; اما انگيزه هاى اصلى پيدايش واقفيه را بايد در اين عوامل جستجو كرد:
1-علاقه به زخارف دنيوي

شخصيت محمد حنفيه

Ahlbeit-04.jpg
محمد حنفيه فرزند امير المؤمنين على(عليه السلام) و مادرش خوله، دختر جعفر بن قيس مسلمه از قبيله بكر مى باشد كه در جريان جنگ يمامه به اسارت سپاه اسلام در آمده بود.