معناشناسی دین و مذهب

دين حق است يا تكليف؟!

دين حق است يا تكليف؟اگر تكليف است با آيه لااكراه في الدين چگونه هماهنگ مي شود؟

در ابتدا لازم است چند واژه تعريف شود:
الف: تعريف دين:
تعريف دين هر چند ساده به نظر مي رسد ولي با دقت در آن مي توان متوجه شد كه بسيار كار مشكلي است. يرچادالياده مي گويد: «هيچ كلمه اي غير دين نباشد كه همواره و آشكارا خيلي صاف و ساده به كار رود، ولي در واقع نمايان گر نگرش هايي باشد كه نه فقط بسيار متفاوت اند، بلكه گاه مانعه الجمع اند»

تعدد دين و امت ها

چرا دين ها و امت های فراواني وجود دارد؟

امّت نوح، همگي مسلمان بودند. امّت ابراهيم هم مسلمان بودند. امّت موسي و عيسي هم مسلمان بودند. مسيحيّت و يهوديّت را شياطين به برخي انسانها القاء نمودند؛ و امروز، ما مسلمان هستيم امّت نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و محمّد ـ صلوات الله عليهم اجمعين .

از چه وجهي بايد اديان را شناخت

از بين وجوه زير:1-كلامي 2-تاريخي 3-روانشناسي 4-مردم شناسي 5-جامعه شناسي 6-پديدارشناسي 7-فلسفي. از چه وجهي بايد اديان را بشناسيم؟

بررسي دين در حوزه‏هاي متعدد علمي از جمله كلام، فلسفه، روان‏شناسي، جامعه‏شناسي و مردم‏شناسي با توجه به نگرش‏هاي خاصي‏كه در هر مجموعه معرفتي موردنظرمي‏باشد، موجب تعريف و برداشت‏هاي متفاوتي از دين شده است كه عمدتا به شكل وسيع، ريشه در تلاشي دارد كه در غرب در جهت ارائه تعريفي براي دين انجام گرفته است; زيرا يافتن ماهيت متمايز و يگانه دين يا ارائه سلسله‏اي از صفات، كه دين و آنچه را مربوط به آن است از بخ

راه تشخیص اديان و فرق منقرض شده

اديان و فرق منقرض شده كدامند? راه تشخيص انقراض چيست?

بر اساس منابع دين شناسي، اديان قديم ، مانند آيين هاي خاورميانه اي جزء ادياني هستند كه منقرض شده اند. و اين دسته بندي بر اساس تعاريفي است كه نسبت به دين ارائه مي كنند.

تعریف دین از منظر گوناگون

تعریف دین از منظر گوناگون چیست؟

معنای لغوی دین، انقیاد، خضوع، پیروی، اطاعت، تسلیم و پاداش است. امّا معنای اصطلاحی آن، مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان ها باشد.

در تفسیر «دین»، آرا و مطالب گوناگونى از سوى غربیان مطرح شده است. «جان هیک» در کتاب «فلسفه دین» تعاریف گوناگونى از دیدگاه هاى مختلف درباره‏ دین نقل مى‏کند:

أ ) تعریف روان‏شناختى: «دین احساسات، اعمال و تجربیات افراد در هنگام تنهایى، آن گاه که خود را در برابر هر آنچه که الهى مى‏نامند، مى‏یابند». (ویلیام جیمز)

مفهوم شناسي دين

دين در مفهوم شناسي آن به چه معنا مي باشد؟

دين در لغت به معناي آيين، كيش، راه، روش و اسلام آمده است.2 علي اكبر دهخدا، دين را به معناي ملت، كيش، طريقت، شريعت، پاداش، حساب و اسلام دانسته است.3 همچنين در كتاب لِسان العَرَب و كتاب اَلتَحقيقُ في كَلَمات القُرآنِ الكَريم به معناي اطاعت، جزا، تعبد، حكم، انقياد، ذُلّ و حساب آمده است.4

معاني متعددي دين

با توجه به اينكه معاني متعددي براي دين ذكر كرده اند كاملترين تعريف دين كدام است؟

چنانچه در سوال هم گفته شده براي دين تعاريف متعددي از سوي انديشمندان مسلمان و غربي ارايه شده است و شمار آن ها به قدري است كه بسيار مشكل مي توان آن ها را جمع و شمارش كرد. ساموئل كينگ از انديشمندان غربي اعتقاد دارد كه از دين، هزاران تعريف ارايه شده است.[1] فلذا اراية تعريفي جامع وكامل از دين كار بسيار دشواري است؛ چرا كه قدمت دين به درازاي عمر انسان بوده و در شكل هاي گوناگون، از ابتدايي ترين صورت تا صورت متعالي و جامع، در جوامع گوناگون تبلور يافته است.

چیستی دین

دین چيست و چگونه است؟

مفاهیم نظرى، به ویژه مفاهیمى كه با انسان ارتباط دارند، به طور عمده در معركه ى آرا قرار مى گیرند; مفهوم دین نیز از این وضعیت مستثنا نیست; به همین دلیل، همواره در میدان نظرات مختلف قرار داشته است و تاكنون به توافق مشترك تحویل نیافته است; البتّه این پیچیدگى بدان معنا نیست كه انسان ها به طور كلى از درك آن عاجز باشند; به تعبیر رابرت هیوم، « دین به اندازه اى ساده است كه هر بچه ى عاقل و بالغ و یا آدم بزرگ مى تواند یك تجربه ى دینى حقیقى داشته باشد و به اندازه اى جامع و پیچیده است كه براى فهم كامل و بهره گیرى تام از آن، نیازمند تجربه و تحلیل مى باشد ».[1] میر چا الیاده نیز بر این نكته ى مهم این چنین تص

انواع تعريف دين

لطفا انواع تعريف دين را بيان كنيد؟

ارایه ى تعریفى روشن از موضوع تحقیق در هر پژوهشى ضرورت دارد و منطق دانان نیز در شناخت علوم و مسائل آن، شش پرسش عمده را مطرح مى كنند و آن ها را بر اساس ترتیب منطقى به صورت زیر طبقه بندى مى كنند:
1) تحلیل مفهوم و بیان « ما » شارحه الاسم.
2) پرسش از هستى و تحقق بیان هلیه بسیطه.
3) تحلیل ماهوى و بیان « ما » حقیقى.
4) پرسش از چگونگى، خواص و احكام بیان هلیه مركبه.
5) پرسش از سبب تحقق یا « لمَ » ثبوتى.
6) پرسش از دلیل تحقق یا « لمَ » اثباتى.

اهل كتاب

اهل كتاب چه كساني مي باشند؟

با بررسي آيات قرآن كريم در‌مي‌يابيم كه دو گروه يهود و مسيحيّت به‌ طور مسلّم از مصاديق اهل كتاب اند. بيشتر آيات حول معرّفي يهوديان و افكار و عملكرد آنهاست، سپس مسيحيّت و سرانجام در يك آيه فقط يكبار از «مجوس» نام مي‌برد كه از نظر داشتن كتاب آسماني جاي ترديد است. في‌الجمله آن‌چه از آيات بر‌مي‌آيد قدر متيقّن همين سه گروه مصاديق خطاب «يا اهل الكتاب» هستند.

تعريف دين ، مذهب ، ملت و شريعت

تعريف دين ، مذهب ، ملت و شريعت چیست؟

با پيشرفت دانش ، معلوم شده است كه درباره هيچ يك از پديده هاى جهان نمى توان تعريف كاملى ارائه داد. تعريف بايد جامع و مانع باشد؛ يعنى همه موارد خودى را دربرگيرد و همه موارد بيگانه را بيرون كند. در گذشته تصور مى شد ارائه تعريف جامع و مانع امكان دارد، اما اكنون روشن شده است كه هيچ تعريفى جامع و مانع نيست و تعريفها برخى از جوانب موضوعات را نشان مى دهند.