شبهات

دین حضرت رسول الله(صلی الله علیه و آله) قبل از بعثت

چرا حضرت رسول الله (صلی الله علیه و آله)مسيحي نبود؟

شاید برای شما این سؤال پیش آمده باشد که با توجه به آنکه از نظر زمانی نزدیکترین پیامبر اولوالعزم به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) حضرت عیسی (علیه السلام) و سپس حضرت موسی (علیه السلام) بوده‌اند، اگر هر امتی باید به دین پیامبر قبلی باشد، چرا حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) قبل از بعثت مسیحی نبود؟

حقانيت دين اسلام و وجود خداي يگانه با زرتشیان

براي بحث با يكي از متربيان تربيتي كه پيرو دين زرتشت هست در مورد حقانيت دين اسلام و وجود خداي يگانه چه ميتواند باشد؟

براي بحث با چنين افرادي شما در درجه اول احتياج به اطلاعات مبسوطي در مورد تاريخ اديان و بالاخص تاريخ دين زرتشت داريد. فلذا توصيه مي شود كه كتاب هاي زير را مطالعه فرماييد.
- تاريخ اديان و مذاهب جهان، عبدالله مبلغي آبادي (3 جلدي)
- دين شناسي تطبيقي، كرارنات زرتشت، جلال الدين آشتياني
-چهره زرتشت در تاريخ، داوود الهامي
-آشنايي با اديان بزرگ،‌ حسين توفيقي